2020

KONFERENCJA W ZABRZU

2-3 kwietnia 2020 r.

Zabrze – Łaźnia Łańcuszkowa Sztolnia Królowa Luiza ul. Wolności 410

Temat zeszłorocznej konferencji:

Działania edukacyjne w turystyce dziedzictwa przemysłowego

Obiekty dziedzictwa poprzemysłowego znajdują coraz większe znaczenie w turystyce kulturowej. Turystyka postindustrialna obejmuje bowiem swoim zasięgiem bardzo różnorodne dziedziny i gałęzie przemysłu. Ważnym aspektem poznawczym tej grupy obiektów jest ich walor edukacyjny. Nabiera on szczególnej wartości wtedy gdy jest kierowany do różnych grup wiekowych i stanowi swoisty pomost międzypokoleniowy. Służy nie tylko kształtowaniu tożsamości narodowej , poznawaniu własnej historii, ale kultywowaniu i zachowaniu tradycji i dziedzictwa postindustrialnego oraz formowaniu właściwych postaw społecznych wśród najmłodszych oraz młodzieży. Istotne znaczenie mają w tym przypadku różne formy przekazu łączące historię danego miejsca lub obiektu z nowoczesnością.

Do Konferencji zostało:

DLA UCZESTNIKÓW

REZERWACJA

ZAKWATEROWANIE

AKTUALNOŚCI

0
07
Mar

Prelegenci tegorocznej konferencji

Prelegenci reprezentujący zagraniczne ośrodki: Kopalnia Blegny – Belgia Centrum Historii Górnictwa – Francja Departament Turystyki w Batumi – Gruzja Chorwacka Wspólnota Turystyczna – Chorwacja Grecka Organizacja Turystyczna – Grecja Oravskie Muzeum – Słowacja Poniedziałek Dolny Oblast Vitkovice – Czechy Wyższa Szkoła Architektury Saint – Etienne –…

0
13
Mar

Agata Picheń-Kowalska

  Pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego, doktorantka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Autorka tekstów z zakresu antropologii, zwłaszcza antropologii przestrzeni i miasta w czasopismach naukowych: „Pracownia Kultury” i „Anthropos?”              

0
13
Mar

Michał Poros

GEOPARK KIELCE Absolwent Technikum Geologicznego w Kielcach oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Zakład Geologii Instytutu Geografii). Od 2008 r. pracownik Geoparku Kielce, od 2012 r. Kierownik Centrum Geoedukacji w ramach ww. instytucji. Od 2017 roku pełnię funkcję przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ – organizacji zarządzającej Geoparkiem Geoland Świętokrzyski aspirującym do Sieci Geoparków…

0
26
Mar

Aleksandra Chabiera

      Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” i pierwszego…

0
01
Kwi

Jean-Louis Delaet

  Jean-Louis Delaet urodził się w 1958 roku. Ukończył studia magisterskie z historii na Uniwersytecie w Brukseli (1981). Początkowo aspirował do Narodowego Funduszu Badań Naukowych, był następnie archiwistą miasta Charleroi w latach 1986-2000. Nazwany w 2001 r. „Doradcą kulturalnym” tego miasta, wkrótce został przeniesiony na stanowisko dyrektora Bois du Cazier, dawnej kopalni węgla…

0
01
Kwi

Ryszard Rabski

Ryszard Rabski Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Z Krosnem i środowiskiem krośnieńskim związany jest od 11 lat, jest absolwentem AWF w Warszawie a także menadżerskich studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek – zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w kreowaniu, promowaniu i zarządzaniu produktem turystycznym. W bogatym…

Temat Konferencji:

Działania edukacyjne w turystyce dziedzictwa przemysłowego

Laptop responsive design
Tablet responsive design
Smart phone responsive design