logo


img

GEOPARK KIELCE

Absolwent Technikum Geologicznego w Kielcach oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Zakład Geologii Instytutu Geografii). Od 2008 r. pracownik Geoparku Kielce, od 2012 r. Kierownik Centrum Geoedukacji w ramach ww. instytucji. Od 2017 roku pełnię funkcję przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ – organizacji zarządzającej Geoparkiem Geoland Świętokrzyski aspirującym do Sieci Geoparków Globalnych UNESCO. W ramach działalności w organizacjach pozarządowych związanych z szeroko pojętą geoturystyką i edukacją geologiczną, pełnię funkcję wiceprezesa zarządu Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych w Kielcach. W związku z dotychczasowymi doświadczeniami zawodowymi oraz zainteresowaniami brałem udział w realizacji wielu projektów i inicjatyw związanych z geoturystyką. Do najważniejszych zaliczają się: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, w tym budowa Centrum Geoedukacji w Kielcach, Projekt GEO-GUIDE, Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT, Projekt ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’ oraz inicjatywa ,,Geopark Geoland Świętokrzyski’’ związana z opracowaniem dokumentacji projektowej i wdrożeniem inicjatywy geoparku aplikującego do Sieci Geoparków Globalnych UNESCO. W przypadku projektu ,,GEO-GUIDE’’ i Ogólnopolskiego Forum GEO-PRODUKT byłem autorem i współautorem (w drugim przypadku wraz z dr inż. Krzysztofem Miśkiewiczem) ww. inicjatyw. Pełniąc od 2012 roku obowiązki Kierownika Centrum Geoedukacji funkcjonującego w ramach Geoparku Kielce zgromadziłem również doświadczenia związane z zarządzaniem obiektem geoturystycznym i koordynowaniem działalności związanej z promocją i wykorzystaniem regionalnego dziedzictwa geologicznego w geoturystyce i edukacji geologicznej.

 

Kontakt

Michał Poros

Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

e-mail: michal.poros@geopark-kielce.pl

tel. 41 367 68 00