logo


 

Pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego, doktorantka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

Autorka tekstów z zakresu antropologii, zwłaszcza antropologii przestrzeni i miasta w czasopismach naukowych: „Pracownia Kultury” i „Anthropos?”