Autor: konferencja_um

Isabelle Sirjacobs

Isabelle Sirjacobs jest absolwentką wydziału historii (ukończyła Université Libre de Bruxelles). Pracowała na Uniwersytecie w Brukseli oraz w Archiwum Pańśtwowym w Brukseli. Od 2006 roku pracuje w Muzeum Górnictwa i Zrównoważonego Rozwoju Bois-du-Luc w La Louvière, gdzie jest odpowiedzialna za działalność naukową. Jest autorem artykułów i książek poświęconych historii przemysłu. Współpracuje również z działem animacji Muzeum.

Barbara Tekieli

 Barbara TEKIELI – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarka, animator współpracy regionalnej i międzynarodowej. Wykładowca i ekspert ds. promocji turystyki oraz komercjalizacji produktu turystycznego. Od blisko 30 lat związana z turystyką. Współpracowała m.in. z instytucjami zajmującymi się promocją turystyki, takimi jak : Polska Agencja Promocji Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna…