img Barbara TEKIELI – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarka, animator współpracy regionalnej i międzynarodowej. Wykładowca i ekspert ds. promocji turystyki oraz komercjalizacji produktu turystycznego. Od blisko 30 lat związana z turystyką. Współpracowała m.in. z instytucjami zajmującymi się promocją turystyki, takimi jak : Polska Agencja Promocji Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna (jako członek Rady POT oraz Forum Informacji Turystycznej), Polska Izba Turystyki (rzecznik prasowy).  Była dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. Współpracuje z najważniejszymi czasopismami branżowymi oraz biurami promocji miast i regionów.