Jean-Louis Delaet urodził się w 1958 roku. Ukończył studia magisterskie z historii na Uniwersytecie w Brukseli (1981). Początkowo aspirował do Narodowego Funduszu Badań Naukowych, był następnie archiwistą miasta Charleroi w latach 1986-2000. Nazwany w 2001 r. „Doradcą kulturalnym” tego miasta, wkrótce został przeniesiony na stanowisko dyrektora Bois du Cazier, dawnej kopalni węgla kamiennego, odnowionej w ramach europejskich funduszy strukturalnych. Kopalnia została otwarta dla zwiedzających w 2002 r., a w 2012 została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (jako największy obszar wydobyczy w Walonii). Kopalnii Bois du Cazier został niedawno nadany Znak Dziedzictwa Europejskiego. Jean-Louis Delaet jest autorem (lub współautorem) wielu książek i artykułów na temat rewolucji przemysłowej i rozwoju miejskiego i społecznego „Pays de Charleroi”. Od 2007 r. przewodniczy stowarzyszeniu „Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles” (Dziedzictwo przemysłowe Wallonia-Brussels).