O konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-03 kwietnia 2020

Zabrze – Łaźnia Łańcuszkowa Sztolnia Królowa Luiza ul. Wolności 410

Temat zeszłorocznej Konferencji:
Działania edukacyjne w turystyce dziedzictwa przemysłowego

Obiekty dziedzictwa poprzemysłowego znajdują coraz większe znaczenie w turystyce kulturowej. Turystyka postindustrialna obejmuje bowiem swoim zasięgiem bardzo różnorodne dziedziny i gałęzie przemysłu. Ważnym aspektem poznawczym tej grupy obiektów jest ich walor edukacyjny. Nabiera on szczególnej wartości wtedy gdy jest kierowany do różnych grup wiekowych i stanowi swoisty pomost międzypokoleniowy. Służy nie tylko kształtowaniu tożsamości narodowej , poznawaniu własnej historii, ale kultywowaniu i zachowaniu tradycji i dziedzictwa postindustrialnego oraz formowaniu właściwych postaw społecznych wśród najmłodszych oraz młodzieży. Istotne znaczenie mają w tym przypadku różne formy przekazu łączące historię danego miejsca lub obiektu z nowoczesnością.

Niemniej ważnym aspektem działalności edukacyjnej obiektów i placówek usytuowanych w miejscach będących pomnikami historii, jest oferta skierowana do nauczycieli różnych poziomów szkół oraz wykładowców wyższych uczelni mających wpływ na kształtowanie pamięci własnej przeszłości, docenienia potencjału obiektów historycznych i tradycji związanych z zabytkami techniki, które w wielu przypadkach odchodzą w zapomnienie.

Szczególnego znaczenia w działaniach edukacyjnych prowadzonych w obiektach postindustrialnych nabierają „żywe lekcje” historii, cykliczne imprezy tematyczne oraz zajęcia prowadzone w terenie (gry, zabawy, konkursy) uwzględniające nauczanie interaktywne oraz nowoczesne formy przekazu.

Celem Konferencji jest pokazanie najlepszych przykładów z Polski oraz Europy. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele: Słowacji, Czech, Belgii, Francji, Niemiec oraz kraju partnerskiego tegorocznej konferencji – Grecji.

Przestawione doświadczenia mają na celu nawiązanie szeroko rozumianej współpracy. Posłużą także budowaniu społeczeństwa obywatelskiego świadomego swoich szans i możliwości rozwoju, w którym spuścizna kulturowa dziedzictwa poprzemysłowego odgrywa niebagatelną rolę.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Muzeum Górnictwa Węglowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.