Prelegenci

Jacek Janowski

Jacek Janowski – dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji Turystycznej. Jacek Janowski specjalizuje się w marketingu  terytorialnym. Jego domeną jest kształtowanie i promocja produktu turystycznego. Jest współautorem, jednego z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez POT, konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT” i wprowadzenia kategorii Złoty Certyfikat oraz modelu wspólnej…

Ryszard Rabski

Ryszard Rabski Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Z Krosnem i środowiskiem krośnieńskim związany jest od 11 lat, jest absolwentem AWF w Warszawie a także menadżerskich studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek – zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w kreowaniu, promowaniu i zarządzaniu produktem turystycznym. W bogatym…

Jean-Louis Delaet

  Jean-Louis Delaet urodził się w 1958 roku. Ukończył studia magisterskie z historii na Uniwersytecie w Brukseli (1981). Początkowo aspirował do Narodowego Funduszu Badań Naukowych, był następnie archiwistą miasta Charleroi w latach 1986-2000. Nazwany w 2001 r. „Doradcą kulturalnym” tego miasta, wkrótce został przeniesiony na stanowisko dyrektora Bois du Cazier, dawnej kopalni węgla…

Aleksandra Chabiera

      Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” i pierwszego…

Michał Poros

GEOPARK KIELCE Absolwent Technikum Geologicznego w Kielcach oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Zakład Geologii Instytutu Geografii). Od 2008 r. pracownik Geoparku Kielce, od 2012 r. Kierownik Centrum Geoedukacji w ramach ww. instytucji. Od 2017 roku pełnię funkcję przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ – organizacji zarządzającej Geoparkiem Geoland Świętokrzyski aspirującym do Sieci Geoparków…

Agata Picheń-Kowalska

  Pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego, doktorantka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Autorka tekstów z zakresu antropologii, zwłaszcza antropologii przestrzeni i miasta w czasopismach naukowych: „Pracownia Kultury” i „Anthropos?”