Ryszard Rabski Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Z Krosnem i środowiskiem krośnieńskim związany jest od 11 lat, jest absolwentem AWF w Warszawie
a także menadżerskich studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek – zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w kreowaniu, promowaniu i zarządzaniu produktem turystycznym. W bogatym doświadczeniu zawodowym z tej dziedziny pełnił wiele funkcji;
od kierownika Centrum Informacji Turystycznej przez prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Przemyślu, członka Zarządu Krajowego Forum IT przy Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie do prezesa Zarządu Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i dyrektora Hotelu Krosno NAFTA.

Dzięki zarządzaniu i kształtowaniu odpowiedniej strategii marketingowej Centrum Informacji Turystycznej w Przemyślu zyskało miano jednego z najlepszych Centrów Informacji w Polsce, a hotel
w Krośnie zyskał wyższy standard poprzez opracowanie i wprowadzenie w życie biznes planu dla hotelu, co skutkowało  podniesieniem jakości świadczonych usług oraz podwyższeniem kategoryzacji do czterech gwiazdek. W trakcie swojej pracy zawodowej zarządzał projektami unijnymi, m.in. „Forty Twierdzy Przemyśl – Transgraniczna promocja przeszłości i jej zabytków drogą do rozwoju regionalnego”. Organizował i był współorganizatorem konferencji międzynarodowych dotyczących branży turystycznej
i udziału w nich naukowców polskich, niemieckich, węgierskich i austriackich, targów turystycznych – Berlin – Wiedeń – Utrecht – Poznań – Warszawa, spotkań biznesowych, branżowych również dla przemysłu naftowo – gazowniczego w ramach czego mieściła się wieloletnia współpraca z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.