Weź udział

Miejsce Konferencji

Sztolnia Królowa Luiza – Łaźnia Łańcuszkowa

ul. Wolności 410
41-800 Zabrze

Organizator:

Urząd Miejski w Zabrzu

Termin Konferencji:

11.04.2019r.
godz. 9:00–15:15

(od godz. 8:30 na recepcji wydawane będą materiały konferencyjne)

12.04.2019 r.
godz. 12:00–14:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


DEKLARACJA UDZIAŁU W WYDARZENIACH TOWARZYSZĄCYCH

(odbywa się w piątek 12.04.2019r. w godzinach 15:00 – 17:00, ul. Wolności 410 )
Zwiedzanie kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

Trasa zaczyna się od wejścia w podziemia szybem Carnall (ul. Wolności 410, Zabrze). Dalej idąc wyrobiskami Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej kończy się w podziemiach Kopalni Królowa Luiza (ul. Sienkiewicza 43, Zabrze). Trasa podczas wizyty studyjnej łączy dwie oferty turystyczne: Trasa Turystyczna i Trasa Rodzinna.
Dodatkowo na powierzchni przewidziano zwiedzanie parków tematycznych: Parku 12C i Parku Techniki Wojskowej.
Udział w wizycie studyjnej ma na celu przedstawienie szerokiego spektrum zajęć edukacyjnych prowadzonych w kompleksie Sztolni Królowa Luiza, zgodnych z podstawą programową i prowadzonych na każdym szczeblu edukacji szkolnej, począwszy od 3 roku życia, po klasy ponadpodstawowe, licea i pierwsze roczniki studentów.
Uzupełnieniem informacji o realizowanych elementach podstawy programowej z danego przedmiotu nauczania są załączone katalogi z ofertą edukacyjną dedykowane dla poszczególnej kategorii wiekowej.

Informacje praktyczne:

  • • Czas zwiedzania: do 3 godz.;
  • • Długość trasy: 1,5 km;
  • • Temperatura pod ziemią wynosi ok. 16 stopni C;
  • • Zalecamy odpowiedni ubiór i pełne obuwie z płaską podeszwą.
  • • Do pokonania kilkadziesiąt schodów


na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia tj. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Konferencji w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

na upublicznienie mojego wizerunku na fotografiach pamiątkowych, zdjęciach grupowych, nagraniach audio i video mających na celu promocję oraz relację z organizowanej Konferencji, która będzie dostępna w Internecie