Wioletta Sobieraj – Absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Historia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu Muzealnictwa w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kustoszem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie pracuje od 2005 roku. Pełniła funkcję  Głównego Inwentaryzatora, a od 2014 roku jest Zastępcą dyrektora ds. merytorycznych. Autorka i kuratorka dwóch wystaw stałych oraz 26 czasowych realizowanych zarówno          w macierzystej placówce, jak i poza nią.  Jest autorką i współautorką  publikacji poświęconych ochronie dziedzictwa poprzemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem fabrycznego transportu kolejowego. Pomysłodawczyni większości zdarzeń muzealnych realizowanych w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (w tym corocznych Festiwal „Blues pod Piecem”, „Autyzm co to oznacza”, „Zapomniane obrazy, czego nie wiemy o Romach”). Członkini Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Stowarzyszenia „Perłowa”, którego jest współzałożycielką. Uczestniczka I Kongresu Muzealników Polskich w 2015 roku

Wybrane wystawy:

„Z jednej budy”. Wystawa portretów uczniów szkoły podstawowej w Krzyżowej Woli (dzisiaj część Starachowic) autorstwa Stanisława Szpinetera powstałych w latach 1940-1943. [30 maja – 18 sierpnia 2014 r.]

„Zapomniane negatywy”. Wystawa fotografii z lata 50. I 60. XX wieku dokumentujących działalność artystyczną Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Zakładowym Domu Kultury Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. [17 kwietnia – 31 maja 2015 r.]

Przemysł domowy. Pranie i prasowanie”. Pierwsza z całego cyklu wystawa poświęcona wyrobom przemysłowym służącym w gospodarstwie domowym. [17 czerwca – 30 września 2016 r.]

„Boże robotnice. Pszczoły nie do podrobienia, nie do zastąpienia”. Wystawa przyrodniczo – etnograficzna o charakterze edukacyjnym [19 września – 17 listopada 2017]

„Stulecie nieoczywiste”. Wystawa w ramach 100 lecia odzyskania Niepodległości.

Wybrane publikacje:

Koleje wąskotorowe Starachowic i okolic, w : Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu, red. Jerzy Hydzik, Danuta Schwertner, Jolanta Żurowska, Kraków 2012.

Nim zasypano ostatni szyb. Historia starachowickiego górnictwa rud żelaza, Starachowice 2010. (współautor: Paweł Kołodziejski)

Stulecie nieoczywiste, Starachowice 2018