O konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-03 kwietnia 2020

Zabrze – Łaźnia Łańcuszkowa Sztolnia Królowa Luiza ul. Wolności 410

Temat Konferencji:
NOWE TECHNOLOGIE W PROMOCJI TURYSTYKI DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO
SZANSE I ZAGROŻENIA

Muzea, przestrzeń publiczna czy obiekty dziedzictwa przemysłowego coraz chętniej wdrażają rozwiązania interaktywne i mobilne. Dzięki temu wizyta w nich coraz częściej przypomina podróż w czasie.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, często z pogranicza świata teatru, filmu, fotografii, czarują i budują przekaz wszędzie tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Granice bycia online i offline zacierają się i stają płynne, a technologia 5G stanowić będzie infrastrukturę pod Internet Rzeczy (IoT), wykonując kolejny krok ku powszechności ambient computing. Wg analityków trendów wartość nabywcza rynków technologii wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) będą dynamicznie wzrastać. Czy zatem świat fizyczny i wirtualny stają się ze sobą nierozerwalne, wspólnie tworząc nową formę rzeczywistości? Jakie konsekwencje wyłaniają się pod wpływem nowych technologii, które przeżywamy, a nie ich używamy?

Dziedzictwo przemysłowe jest poddawane na całym świecie rewitalizacji gospodarczej, czego wynikiem jest przemieniana obiektów poprzemysłowych w obiekty użyteczności publicznej, handlowe, czy w poszukiwane atrakcje turystyczne. O ile pierwsze dwa rozwiązania, dzięki funkcji użyteczności, mają bezpośrednie przełożenie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, to atrakcyjność turystyczna buduje lub odbudowuje pozytywny wizerunek miejsc, wspierając rozwój gospodarczy w sektorze usług z wykorzystaniem technologii i przemysłów kreatywnych. Współczesny turysta coraz bardziej poszukuje przeżyć i emocji odpowiadających formule 4E, których narzędziem mogą być nowe technologie.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Muzeum Górnictwa Węglowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.